Διάκριση των μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ. Πρέβεζας στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Η ομάδα ρομποτικής Ursa Robotics του 1ου ΕΠΑ.Λ. Πρέβεζας, αποτελούμενη από επτά (7) μαθητές των τομέων Πληροφορικής και Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικής, διακρίθηκε στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.  Το έργο με τίτλο «Έξυπνο Σπίτι Ανοιχτών Τεχνολογιών» είναι μια πλήρως λειτουργική μακέτα οικίας στην οποία παρουσιάζονται οι λειτουργίες αυτοματοποίησης ενός σπιτιού του κοντινού μέλλοντος. Η κατασκευή της μακέτας, η διασύνδεση των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων καθώς και η κατασκευή του λογισμικού έγινε από τους μαθητές με την βοήθεια των καθηγητών τους.

Οι οδηγίες της κατασκευής, τα κυκλώματα και το λογισμικό είναι διαθέσιμα εδώ, ώστε άλλα σχολεία να χρησιμοποιήσουν ή και να εξελίξουν το έργο.

Στην κατηγορία των ΕΠΑ.Λ. συμμετείχαν συνολικά 17 σχολεία και στην ακόλουθη λίστα φαίνονται αυτά που διακρίθηκαν.